ישיבה בסוכה

קדושת הסוכה גדולה, לכן יש להקפיד לשמור על כבודה. אין להביא סירים לסוכה אלא אם כן הם משמשים בתור כלי הגשה נאים. יש להשתדל לפנות בזריזות את הכלים המלוכלכים לאחר האכילה, את שקיות האשפה וכו'. וכמו שנזהרים בבית הכנסת שלא לדבר דברי חול, ובוודאי שלא מדברים לשון הרע ורכילות שזה אסור בכל מקום, כך יש

ארבעת המינים

כפי שראינו בהלכות סוכה, מכיוון שמצווה זו תלויה בזמן, נשים פטורות ממנה, אך אשה שכן תקיים את המצווה ודאי שתקבל שכר, וכן נהגו הנשים ליטול ארבעת המינים. לגבי הברכה, נשים אשכנזיות יכולות לברך כמו על כל מצוות עשה שהזמן גרמא שהן נוהגות לברך, אך רוב הספרדיות נהגו לא לברך וכך יש לנהוג. על האישה לעודד

נרות ביום טוב

גם ביום טוב חובה להדליק נרות כמו בשבת, אך עם כמה שינויים. ביום טוב אין חובה להדליק לפני השקיעה, אלא אפשר להדליק בלילה, אך על ידי העברה מנר לנר. בכל מקרה אם הנרות משעווה צריכים להכניס אותם לפמוטים קודם החג כי אסור לחמם אותם ולמרח ביום טוב. גם ביום טוב לא מזיזים את הנרות, לכן

ישיבה בסוכה

מכיוון שישיבה בסוכה היא מצוות עשה שתלויה בזמן, אישה פטורה ממנה. אולם אישה שכן יושבת בסוכה ודאי שמקיימת מצווה גדולה ולכן כדאי להשתדל אם אפשר. לגבי הברכה, כידוע שנשים ספרדיות לא מברכות על מצוות עשה שתלויה בזמן ולכן אסור לה לברך, אך נשים אשכנזיות כן מברכות אם רוצות, ולכן יכולה לברך אם קבעה סעודה בסוכה.