ביצה קלופה שעמדה כל הלילה

ישנם דברים שאסורים משום סכנה בריאותית, ואחד מהם הוא לאכול ביצה או בצל או שום שכבר קילפו אותם ועמדו כל או רוב הלילה מגולים. לכן יש להיזהר לא לקלף ביצים ולהשאיר אותן כך כל הלילה, בין מבושלות ובין שאינן מבושלות. גם אם האוכל עומד במקרר, או עטוף בשקית, או מוקפא בפריזר, עדיין יש איסור. אם