התחלת סעודה לפני חשיכה

מי שהתחילה לאכול סעודה ביום ראש חודש כשעדיין היה יום, ובינתיים הסתיים היום שקעה החמה ויצאו הכוכבים, מזכירה "יעלה ויבוא" של ראש חודש בברכת המזון למרות שכבר הסתיים ראש חודש, כי אנו הולכים לפי תחילת הסעודה, וכן הדין בסעודה שלישית ומוצאי שבת, אם הסעודה השלישית נמשכה עד מוצאי שבת, יש להזכיר בברכת המזון את השבת

ברכה על שתייה באמצע הסעודה

  אין מברכים על משקים באמצע הסעודה כי הם נחשבים חלק מהסעודה ולכן הברכה שבירכו על הלחם תופסת גם לגביהם. יוצא דופן הוא היין, שמכיוון שהוא משקה חשוב שאיתו עושים קידוש, חתונה, ברית וכו' לכן תיקנו חכמים שיברכו על היין באמצע הסעודה. אם ברכו על היין ממש לפני הסעודה ומתכוונים לשתות יין בתוך הסעודה, אזי

דרך ארץ בסעודה

אין מסתכלים באדם שאוכל ולא באוכל שמזג לעצמו כדי לא לגרום לו חוסר נעימות… צריכים להיזהר לא לתפוס חתיכת לחם גדולה כדי לא להיראות כמו זללנים (כן זה בדרך כלל רק גברים עושים את זה…). יש להיזהר לא לאכול ברחוב ליד כולם בצורה לא מכובדת, כגון לאכול מנת פלאפל עם תוספות באוטובוס, לפצח גרעינים באמצע

הלכות סעודה

אם יש עוזרת או פיליפינית או קייטרינג וכו' שמגישים אוכל לשולחן, צריכים לתת להם לאכול מעט מהמאכלים, כדי שלא יצטער מריחות המאכלים. אם העוזרת יודעת שמותר לה לאכול מעט בלי לבקש רשות, או אם היא יודעת שבהמשך הסעודה גם היא תקבל, אזי אין צורך לתת לה. אין משיחין בשעת הסעודה – בימי קדם היו נוהגים

יציאה באמצע סעודה

לכתחילה אין לצאת באמצע סעודה לפני שמברכים ברכת המזון כי יש מחלוקת האם צריכים לברך שוב על הלחם כשחוזרים, וכן כדי שלא תשכחי לברך. אם כן יצאת בטעות, אין צורך לברך שוב על הלחם או על שאר הדברים שבסעודה, אלא אפשר להמשיך לאכול. אם את צריכה לצאת לצורך מצווה, מותר לצאת באמצע הסעודה. לפי מנהג