חתונה בימי העומר

כפי שכתבתי, חלק ממנהגי האבילות שנהגו על מותם של תלמידי רבי עקיבא בימי ספירת העומר הוא שלא לערוך חתונות, לפי האשכנזים בכל ימי הספירה חוץ מיום ל"ג בעומר שבו מותר להתחתן, ולפי הספרדים מותר מיום ל"ד בעומר והלאה, וישנם כמובן מנהגים שונים כי עם ישראל עשיר בעדות ודעות ומורכב עד אין סוף 😊 אם הזמינו

מנהגי העומר

בין פסח לשבועות מתו תלמידיו של רבי עקיבא בגלל שלא נהגו מספיק כבוד אחד עם השני, ולכן אנו נוהגים קצת מנהגי אבילות כגון לא להסתפר (כתבתי לפני פסח מה ההלכה לנשים וילדים), לא להתחתן, לא לשמוע מוסיקה וכו' אמנם הם נפטרו בתקופה זו, אך זה היה לאורך 33 או 34 ימים, ונחלקו הפוסקים באלו ימים