ספק בברכת המוציא

מי שלא בטוחה האם ברכת "המוציא" על הלחם או לא, אז לפי הכלל שספק ברכות להקל – בכל ספק של ברכות אנו מקילים ולא מברכים שוב, גם כאן אין לברך שוב "המוציא" ואפשר להמשיך לאכול כך. כמובן שאם יש מישהו אחר שלא ברך עדיין, עדיף לבקש ממנו שיכוון להוציא אותך ידי חובה בברכה שהוא מברך