עירוב תבשילים

השנה חל ראש השנה לפני שבת, כך שיש לנו יומיים ראש השנה ומיד שבת (נשמע כיף להיות עם הילדים 3 ימים בבית ואסור לעשות מלאכות או להדליק חשמל!) מכיוון שאסור להכין דברים מיום טוב לשבת, אנו מניחים עירוב תבשילים. מטרת העירוב תבשילים להתחיל את הבישול לכבוד שבת כבר מערב יום טוב, וכך מותר לנו להמשיך