דיני מוצאי תשעה באב

אמנם בית המקדש נשרף ביום תשעה באב, אך זה היה רק לקראת הערב, רוב השריפה הייתה ביום עשרה באב, לכן אף על פי שחכמים קבעו את הצום לפי תחילת השריפה שזה היה רגע האמת, אך הואיל ובפועל רובו נשרף בעשירי, נהגו ישראל להמשיך את האיסורים גם בעשירי באב. למנהג רוב הספרדים האיסור נמשך בכל היום,