שושן פורים

מכיוון שהיום הוא יום שושן פורים, היינו פורים לתושבי עיר שושן וכן לכל הערים המוקפות חומה מימי יהושע בן נון, אזי הוא נחשב יום שמח לכולם ולכן לא אומרים תחנון בתפילה, וכן יש קצת מצוות שמחה, כך שמי שרוצה להמשיך את שמחת פורים יכולה, אך יש לזכור להגיד דברי תורה בסעודה או שבחים לבורא עולם

סדר יום פורים

גם בבוקר אין לאכול לפני קריאת המגילה, אך אם את צריכה לחכות למניין של נשים מותר לך לטעום משהו קל לפני קריאת המגילה. קריאת מגילה, סעודה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, מנחה, סעודה שהמשיכה בלילה עדיף לפני הסעודה לקיים את שאר מצוות היום, שהם מתנות לאביונים ומשלוח מנות, שלא להראות שאנו כל כך מתאווים למלא את

על הניסים בפורים

בתפילה ובברכת המזון של יום פורים יש להזכיר "על הניסים", מי ששכחה להזכיר יצאה ידי חובה, אבל צריכים מאוד להיזהר בברכת המזון של סעודת פורים עצמה לא לשכוח. כידוע, ערים שהיו מוקפות חומה בזמן שנכנסו בני ישראל לארץ, קוראות את המגילה וכל מצוות פורים בתאריך ט"ו שזה "שושן פורים", כגון ירושלים, ושאר המקומות בתאריך י"ד.

תענית אסתר

בי"ג באדר חל צום תענית אסתר, שזה הצום שצמו כל בני ישראל לפני יום פורים כדי להצליח במלחמה נגד אויביהם. כמו שאר התעניות (חוץ מיום הכיפורים וט' באב) מי שבהריון או מניקה פטורה מהתענית, וכן מי שחולה קצת. מכיוון שהצום הזה הוא לא יום עצוב כשאר התעניות, מותר לעשות בו הכל כבכל יום רגיל, כגון

מלאכה ותחפושות בפורים

בפורים לא עושים מלאכה שאינה של שמחה או אינה לצורך פורים, ולכן כדאי לבקש יום חופשה מהעבודה, לעבוד אפשר כל יום, פורים יש פעם בשנה. כמו בכל השנה, גם בפורים יש לשים לב שהתחפושות יהיו ללא שעטנז. בדרך כלל זה לא מצוי כי הרוב עשוי מפלסטיק סיני, אבל לשים לב במקרה והתחפושת עשויה מצמר אמיתי.