תגית: פורים

קריאת המגילה

נס פורים קרה במהלך שבעים השנים שהיו בין חורבן בית המקדש הראשון עד לבניית בית המקדש שני, כשעם ישראל היו בגלות בבל. למרות שהמגילה היא מצוות עשה שהזמן גרמא, היינו היא תלויה בזמן מסוים, ונשים פטורות ממצוות עשה שתלויות בזמן, מכיוון שנס פורים נעשה על ידי אישה, וגם כולם היו בסכנת השמדה, הרי שגם נשים…