חמץ בפסח לא בטל

למרות שברוב הדברים האסורים באכילה, כגון טיפת חלב או חתיכת בשר לא כשר שנפלו לסיר מלא אוכל בשרי, בטלים בשישים ומותר לאכול את התבשיל, חמץ בפסח לא בטל בכלל, ואפילו פירור אחד של חמץ שנפל לתוך סיר, אסור לאכול את הכל, וכן אם התערב באוכל וכו', ולכן יש להיזהר בקניות של מאכלים מוכנים לפסח שתהיה

חודש ניסן

בכל חודש ניסן אין אומרים וידוי ותחנון, כי כל החודש הוא שמחה לישראל, שבחודש זה הקימו את המשכן בעבר, ואחר כך ימי חג הפסח, וגם לעתיד לבוא חנוכת בית המקדש תתקיים לאחר הפסח. בשבת הסמוכה לראש חודש ניסן קוראים את פרשת החודש, ובשבת שלפניה קוראים את פרשת פרה אדומה. גם לנשים כדאי להשתדל להגיע לבית

שלושים יום קודם החג

שלושים יום קודם הפסח מתחילים ללמוד הלכות פסח, ומכיוון שפורים הוא בדיוק שלושים יום קודם הפסח, זה אומר שמי שלא היה שיכור ביום הפורים היה צריך כבר להתחיל, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא… בהלכות פסח יש בעיקר שני חלקים, החלק הראשון הוא כמובן ביעור החמץ, שזה אומר הניקיונות… וזה גם כולל הגעלת כלים