ריבונו של עולם, זה הטוב שהבטחת??

ריבונו של עולם – הבטחת טוב ויצא רע! כך משה טען לפני בורא עולם. באתי אל היהודים כמו שביקשת, דיברתי איתם, הלכתי לפרעה, דיברתי איתו, הכל כמו שאמרת, ומה קרה בסוף? בדיוק הפוך ממה שאמרת! אמרת שיהיה טוב, אך יצא רק סבל וצער, כיצד זה ייתכן?? יקירי, כמה פעמים ניסינו להיות טובים, להיות בסדר, לעשות