פרשת וילך

לאן הלך משה? וילך משה וידבר אל בני ישראל. לאן הלך משה? הרי הם באו אליו לשמוע אותו, לא הוא הלך אליהם. יש תרגום על התורה, שכתב אותו רבי יהונתן בן עוזיאל לפני אלפיים שנה, ושם הוא תרגם לארמית "וילך משה לבית המדרש". שמעת? לא כתוב בתורה לאן משה הלך, אבל התנא הקדוש יהונתן בן