פרשת עקב

ועתה ישראל "מה" ה' אלקיך שואל ממך מה באמת ה' רוצה ממני? טוב זה ברור, שאני אנסה לאהוב אותו כמו שהוא אוהב אותי, שאני אחשוב עליו, שאנסה לשמח אותו, למרות שהוא בורא עולם ויש לו הכל, עדיין הוא שמח כשאני מברך אותו, כשאני מתפלל אליו, כשאני מתגבר על התאוות שלי, על הרצונות שלי. אבל כאן