פרשת תרומה – בואו להשתתף בבניית בית המקדש

רוצה לעזור בבנייה? בורא עולם מצווה – ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. התפקיד שלכם בניי היקרים זה לבנות את המשכן, ואני מה אעשה? אני אבוא לשכון, אבל לא במשכן, אלא בלב של כל אחד ואחד מכם! ושכנתי בתוכם – כל יהודי מרכבה לשכינה, כל יהודי הוא מקום שיש לבורא עולם לגור בו בעולם הזה. ודאי,