איך נותנים צדקה

אדם הנותן צדקה צריך לעשות זאת בסבר פנים יפות, בפנים מאירות, ולא לתת לעני להרגיש שהוא לא רצוי ושייקח כבר את הכסף ויסתלק מכאן. ואדרבה, גם אם נתת סכום גדול, אך עשית לעני פרצוף חמוץ, הפסדת את זכות המצווה. אם מישהו ביקש צדקה ואין לך מה לתת, את צריכה להראות לו שהיית רוצה לתת ושאת