חלוקת הצדקה

עדיף לחלק את הצדקה לעניים שונים ולא לתת את כולם לאדם אחד, וכן עדיף לתת לארגונים שונים ולא להשקיע הכל בארגון אחד, כמו בעסקים – לא לשים את כל הביצים בסל אחד… אם יש קרובי משפחה עניים או אברכים וכו' יש עדיפות לתמוך בהם קודם לפני תרומות למוסדות אחרים, אך גם כאן עדיף לא לתת

איך נותנים צדקה

אדם הנותן צדקה צריך לעשות זאת בסבר פנים יפות, בפנים מאירות, ולא לתת לעני להרגיש שהוא לא רצוי ושייקח כבר את הכסף ויסתלק מכאן. ואדרבה, גם אם נתת סכום גדול, אך עשית לעני פרצוף חמוץ, הפסדת את זכות המצווה. אם מישהו ביקש צדקה ואין לך מה לתת, את צריכה להראות לו שהיית רוצה לתת ושאת