צום גדליה ועשרת ימי תשובה

היום צום גדליה, מי ששכחה ואכלה שתתקשר לבדוק מה לעשות… בכל מקרה את הלכות הצום כתבנו לפני חודשיים בתמוז, אז רק אזכיר שמי שחולה/בהריון/מניקה פטורה מהצום. אסור רק לאכול, אך שאר הדברים כמו אמבטיה עבודה וכו' מותר. לא לשכוח בתפילה שני שינויים "המלך הקדוש" ו"המלך המשפט". מי שטעתה בראשון צריכה לחזור לתחילת התפילה, מי שטעתה