צום י"ז בתמוז

  את הלכות הצום כבר כתבתי כמה פעמים ולכן רק אזכיר בקצרה. למרות שהיום הצום דחוי, אין כמעט הבדל בינו לבין צום רגיל, יש רק הקלה לגבי איזה דרגה של חולה פטור מהצום. לפי חלק מהאשכנזים והחסידים מכיוון שבדורנו הגוף חלש, אימהות המטפלות בילדים, וכן נערות, פטורות מהצום, אך מי שלא נהגה כך צריכה לצום