קידוש במקום סעודה

את סעודת השבת צריך לעשות במקום שבו עשו את הקידוש, וכן בזמן הסמוך לקידוש, זאת אומרת שאין לעשות קידוש בבית אחד ואז ללכת לבית אחר, וכן אין לעשות קידוש בבית הכנסת מבלי לאכול שם ואז לעשות את הסעודה בבית כי צריך שהקידוש יהיה במקום סעודה. וזה גם אומר שאין לעשות קידוש במטרה לנוח אחר כך

קידוש על חלה מתוקה

מאפה שיש לו טעם מתוק ברכתו מזונות. אמנם לגבי חלה מתוקה יש מנהגים שונים בין האשכנזים לספרדים. לפי מנהג האשכנזים כל עוד אין רוב מי פירות או דבש או חלב (בפיצה) הברכה היא "המוציא". וגם בחלה מתוקה מאוד,  מכיוון שהדרך לאכול אותה בתור ארוחה ולא בתור קינוח כעוגות וכדומה, עדיין ברכתה "המוציא". אך הספרדים נהגו