שתיית היין בקידוש הלילה

את קידוש הלילה נוהגים לומר בעמידה, כי בו אנו מספרים על יום השבת שבבריאת העולם, ומעידים שביום זה בורא עולם שבת ממלאכתו, ולכן אנו עומדים כמו עדים. אמנם לאחר שמברכים את ברכת הקידוש, נוהגים לשבת כדי לשתות את היין, אך זה רק מהלכות דרך ארץ, שלא מנומס לשתות יין בעמידה, ולכן אם יש כאלו שלא

טעימה לפני קידוש ליל שבת

מרגע שהגיע זמן הקידוש, שהוא לאחר שקיעת השמש, או מי שקיבלה שבת אפילו לפני, כגון שהתפללה ערבית מוקדם (כגון בקיץ שהשמש עדיין זורחת) או קיבלה שבת בהדלקת הנרות, צריכה להזדרז לקיים את מצוות הקידוש, ולכן אין לאכול או לשתות עד שלא עושים קידוש. לילדים מותר לאכול ולשתות לפני קידוש כדי שלא יתענו, אך כמובן שעדיף