תגית: ראש חודש

התחלת סעודה לפני חשיכה

מי שהתחילה לאכול סעודה ביום ראש חודש כשעדיין היה יום, ובינתיים הסתיים היום שקעה החמה ויצאו הכוכבים, מזכירה "יעלה ויבוא" של ראש חודש בברכת המזון למרות שכבר הסתיים ראש חודש, כי אנו הולכים לפי תחילת הסעודה, וכן הדין בסעודה שלישית ומוצאי שבת. לגבי חנוכה ופורים יש פוסקים שכתבו ששם לא הולכים לפי תחילת הסעודה כי…