רחיצה ביום הכיפורים

אחד מחמשת האיסורים ביום הכיפורים הוא רחיצה, אלא שהרחיצה האסורה היא רחיצה של תענוג. זה אומר שמותר ליטול ידים בבוקר, אך רק עד סוף האצבעות (חצי היד) שזה המינימום כדי לצאת ידי חובה. כנ"ל לעניין נטילה לאחר השירותים, נוטלים רק חצי יד. אם מישהי התלכלכה, מותר לשטוף את היד, ואם צריך אז גם מותר סבון,