קידוש במקום סעודה

את סעודת השבת צריך לעשות במקום שבו עשו את הקידוש, וכן בזמן הסמוך לקידוש, זאת אומרת שאין לעשות קידוש בבית אחד ואז ללכת לבית אחר, וכן אין לעשות קידוש בבית הכנסת מבלי לאכול שם ואז לעשות את הסעודה בבית כי צריך שהקידוש יהיה במקום סעודה. וזה גם אומר שאין לעשות קידוש במטרה לנוח אחר כך

צידת בעלי חיים ביתיים

אנו יודעים שאסור לצוד בשבת. גם סגירת דלת הבית נחשבת צידה, ולכן אם יש לכם בעל חיים בבית, אסור לסגור עליו את הדלת בשבת. אם בעל החיים כבר רגיל אליכם והוא לא יברח גם כשפותחים את הדלת, אזי אין כאן צידה ומותר לסגור את הבית. אם בעל החיים עשוי לברוח אך הוא יחזור בלילה, כאן

סידור השיער בשבת

אסור בשבת לעשות צמה בשער, מכיוון שהצמה עשויה בצורה חזקה ועמידה, הדבר דומה לבניין ותיקון ולכן חכמים אסרו זאת. אסור גם לפתוח צמה שהייתה מוכנה מערב שבת, אך מותר להוציא את הגומיה שמחזיקה את הצמה למרות שזה גורם לפתיחת הצמה. לעשות קוקו מותר. גם שאר תיקוני שער שנעשים בצורה מקצועית כגון סלסול השער על ידי

הליכה במקום שיש חרקים בשבת

אנו יודעים שאסור להרוג בעלי חיים בשבת. מה קורה אם את רוצה להיכנס לביתך, אך ברחוב לפני הבית עוברת שיירת נמלים ומפריעה לך להיכנס לבית? אז כמובן שאם את יכולה לדלג מעליהם אז את צריכה להיזהר ולא להרוג אותן. אך אם אין אפשרות אחרת, מותר לעבור במקום הנמלים, ועדיף לנסות ללכת על קצות האצבעות וכו'

סעודה שלישית בערב יום טוב שחל בשבת

בכל ערב שבת או ערב יום טוב יש איסור לעשות סעודה מזמן המנחה (בערך שלוש בצהריים) כדי שנהיה רעבים בקידוש שעושים בלילה וכך נהנה ממנו יותר, ולכן אסור ללכת למסעדה ביום שישי בארבע אחרי צהריים. אמנם אם הסעודה היא סעודת מצווה, כגון שיש ברית ביום שישי, מותר. כשחל יום טוב במוצאי שבת, מצד אחד יש