תגית: שבת

מאה ברכות בשבת

דוד המלך תיקן שיברכו כל יום מאה ברכות. גם בשבת יש לברך מאה ברכות, ולמרות שיש פוסקים שסוברים שאין חובה לאישה לברך מאה ברכות כל יום, גם הם מסכימים שהיא מקיימת מצווה. לכן יש להשתדל בכל סעודה להביא פירות העץ, פירות האדמה – דברים שמברכים עליהם שאינם חלק מהסעודה כגון בוטנים, בננה וכו', שהכל –…

סחיטת חמוצים

עד עכשיו למדנו על איסור סחיטת פירות שהמיץ נוצר בתוכם, אך מה קורה עם מלפפון חמוץ, האם מותר לסחוט את החומץ ממנו? אם יש הרבה שמן בתפוח אדמה, האם מותר לסחוט את השמן ממנו? חמוצים, וכן כל דבר שהמשקה הגיע אליו מבחוץ, יש הבדל במטרת הסחיטה. אם המטרה שלי היא לתקן את האוכל, להוציא את…

סחיטת פירות בשבת

ראינו שיש סחיטת פירות שאסורים מהתורה, שהם זיתים וענבים, ויש פירות שאסרו אותם חכמים. מה ההבדל, הרי שניהם אסורים? ההבדל הוא שאם הפירות עומדים בשביל אכילה, ויצא מהם מיץ מעצמו, אז פירות שאסורים מהתורה אסור לשתות את המיץ בשבת, אך פירות שאסורים רק מדברי חכמים, מותר לשתות את המיץ שיצא מעצמו. לכן, אם חותכים סלט…

סחיטת פירות בשבת

אף על פי שאסור לסחוט פירות, אם סוחטים פרי ישירות על גבי האוכל, מותר, כי במקרה כזה אנו אומרים שאף פעם לא הייתה כאן חשיבות של משקה, אלא זה היה אוכל בתוך הפרי, ונשאר אוכל במקום שאליו הגיע. אך יש להיזהר מאוד שהמשקה אכן יספג באוכל ולא יצוף מעליו כי אז הוא שוב נחשב משקה.…

סחיטת פירות בשבת

כאמור, יש פירות שאסור לסוחטן מהתורה, יש פירות שאסורים מחז"ל, ויש דברים שמותרים לגמרי. יוצא דופן הוא הלימון ,שלמרות שסוחטים אותו בשביל להכין ממנו מיץ, מותר לסחוט אותו בשבת מכיוון שאין דרך לשתות אותו לבד(בלי סוכר או מים) אף פעם, לכן לא אסרו אותו. אמנם יש מחמירים שלא לסחוט לימון לתוך כוס ריקה, אלא דווקא…

סחיטת פירות בשבת

אחת מהמלאכות בשבת היא "דש", וכן סחיטה, כשמוציאים משקה מתוך האוכל שבו הוא נוצר כגון להוציא את המיץ מתוך הענבים או השמן מתוך הזיתים. מן התורה אסור לסחוט זיתים וענבים, ומדברי חכמים אסור לסחוט כל פרי או ירק שדרך בני אדם להכין ממנו מיץ, שזה בימינו כמעט כל הפירות והירקות. דברים שאין דרך להכין מהם…

סעודות שבת עם לחם

את סעודות השבת יש לעשות עם פת, ללא קשר לקידוש, כך שגם מי ששמעה קידוש בבית הכנסת בבוקר וטעמה מזונות, יצאה ידי חובת קידוש, אך עדיין היא צריכה לעשות סעודה עם פת. את הסעודה הראשונה (ליל שבת) והשניה (בבוקר) חייבים לעשות עם לחם ממש. את הסעודה השלישית גם צריכים לעשות דווקא עם פת (כך נפסק…

סעודה שניה של שבת 

סעודת הבוקר חשובה אף יותר מהלילה, אז אם אפשר תשמרו איזה מאכל אחד שלא היה בלילה ותגישו אותו בבוקר. מכיוון ששבת ניתנה לעונג, יש איסור לצום בשבת. גם חצי יום אסור לצום, ולכן צריכים להקפיד לא לאחר את סעודת הבוקר לאחר חצות היום, כך שאם תפילת השחרית שלך או של בעלך מתחילה ב 11 בבוקר…

בורר בשבת

מותר לשרות פירות וירקות ועלים ירוקים במים עם חומר ניקוי בשבת אם הם נקיים (בלי חול ואבנים) ולא ידוע שיש עליהם חרקים. אין בעיה של בורר כי לא רואים שום לכלוך, ואין בעיה של הריגת חרקים כי זה לא בטוח שיש שם חרקים. משקים שהם נקיים לגמרי ורוב העולם שותה אותם כך, מותר לסנן אפילו…

בורר בשבת – קילוף פירות

יש פירות שאין איתם בעיה של בורר, כגון תפוחים, אגסים, מלפפונים וכו' כי רוב האנשים אוכלים את הקליפה שלהם וגם היא ממש כגוף הפרי, ולכן הם נחשבים חלק מהאוכל עצמו ומותר לקלף אפילו לא לאלתר, וכל שכן שבדרך כלל יוצא גם אוכל דבוק לקליפה, וזה כבר למדנו שאפשר לברור כשמוציאים גם אוכל מעורב. בגלל שבפירות…