חלות של שבת

אחת מהתקנות של עזרא הסופר היא שאישה תפריש חלה בערב שבת, בגלל כבוד השבת, ובשביל שתהיה חלה מוכנה אם יבוא עני ויבקש אוכל בשביל שבת. אמנם עיקר הטעם של אפיית חלות בערב שבת הוא כבוד השבת, שיהיו חלות מיוחדות. מכיוון שבימינו החלות של שבת שקונים במאפיה הן ממילא מיוחדות, ולא כמו הלחמים של שאר השבוע,

הפלגה בספינה קודם שבת

חכמים אסרו לצאת להפלגה שלושה ימים קודם השבת אם השיט עלול להימשך עד השבת, בגלל כמה סיבות, כגון ביטול עונג שבת ויציאה מחוץ לתחום ושמא יצטרכו לחלל שבת במקרה סכנה בלב ים. אמנם אם ההפלגה היא לצורך מצווה, כגון לעלות לארץ ישראל, מותר. אך בימים ראשון שני ושלישי (ויש מתירים גם ברביעי) מותר לצאת לשיט

שתיית היין בקידוש הלילה

את קידוש הלילה נוהגים לומר בעמידה, כי בו אנו מספרים על יום השבת שבבריאת העולם, ומעידים שביום זה בורא עולם שבת ממלאכתו, ולכן אנו עומדים כמו עדים. אמנם לאחר שמברכים את ברכת הקידוש, נוהגים לשבת כדי לשתות את היין, אך זה רק מהלכות דרך ארץ, שלא מנומס לשתות יין בעמידה, ולכן אם יש כאלו שלא

חולה ואמירה לגוי בשבת

ראינו כבר ארבעה סוגים של רמה בריאותית בשבת – בריא לגמרי, בריא שיש לו מעט מיחושים, אדם שנפל למשכב וחולה שיש בו סכנה. ישנו סוג נוסף, אדם שכואב לו ומצטער בשבת, אך לא הגיע עדיין לרמה שהוא נופל למשכב או שכואב לו כל גופו. לאדם כזה התירו לבקש מגוי לעשות עבורו מלאכות, אך רק מלאכות

טעימה לפני קידוש ליל שבת

מרגע שהגיע זמן הקידוש, שהוא לאחר שקיעת השמש, או מי שקיבלה שבת אפילו לפני, כגון שהתפללה ערבית מוקדם (כגון בקיץ שהשמש עדיין זורחת) או קיבלה שבת בהדלקת הנרות, צריכה להזדרז לקיים את מצוות הקידוש, ולכן אין לאכול או לשתות עד שלא עושים קידוש. לילדים מותר לאכול ולשתות לפני קידוש כדי שלא יתענו, אך כמובן שעדיף