טעימה לפני קידוש ליל שבת

מרגע שהגיע זמן הקידוש, שהוא לאחר שקיעת השמש, או מי שקיבלה שבת אפילו לפני, כגון שהתפללה ערבית מוקדם (כגון בקיץ שהשמש עדיין זורחת) או קיבלה שבת בהדלקת הנרות, צריכה להזדרז לקיים את מצוות הקידוש, ולכן אין לאכול או לשתות עד שלא עושים קידוש. לילדים מותר לאכול ולשתות לפני קידוש כדי שלא יתענו, אך כמובן שעדיף

אמירה לגוי בשבת

חכמים אסרו לבקש מגוי לעשות מלאכות עבור יהודי בשבת, ואפילו אם הגוי עשה לבד, אסור ליהנות מהמלאכה בשבת. אפילו לפני השבת אסור לבקש ממנו שיעשה מלאכות בשבת, אך  מותר לבקש ממנו דברים שהוא יכול לעשות לפני השבת, ואם הוא יעשה אותם בשבת כי כך נוח לו, זו כבר לא בעיה שלנו, אך בכל מקרה אסור

בריא בשבת

מותר לבריא לשתות ולאכול דברים המחזקים את הגוף כגון מאכלי בריאות אף על פי שאנשים לא אוכלים זאת אלא כדי לחזק את הגוף, וכן מותר (לדעת רוב הפוסקים) לשתות כדורי ויטמינים ותוספי מזון, כי חכמים לא גזרו איסור רפואה על אדם בריא. וכן מותר לעשות מתיחות אם זה גורם הנאה, אך לא ריצה או דבר

איסור רפואה בשבת

למדנו שחכמים התירו בשבת כמה דברים לאדם חולה שנפל למשכב או כואב לו כל גופו. לעומתו, אדם שיש לו רק מעט חולי או מעט כאבים, אך הוא בריא ועושה הכל כרגיל, אסור לו אפילו לקחת תרופות בשבת, אף על פי שאינו עושה שום מלאכה, חכמים אסרו, כי מכיוון שהוא מרגיש קצת לא טוב הוא עלול

חולה שאין בו סכנה בשבת

לא רק מי שנפל למשכב או שכואב לו כל גופו מוגדר כחולה שאין בו סכנה, אלא גם אדם שמקבל טיפול תרופתי קבוע כגון סכרת, מוגדר כחולה שאין בו סכנה. יולדת בשבוע הראשון מוגדרת כחולה שיש בו סכנה ולכן מותר לחלל בשבילה שבת אפילו על ידי יהודי, אך לאחר שבעה ימים ועד היום השלושים ללידה היא