יין פוטר את שאר המשקים

מכיוון שיין הוא המשקה החשוב ביותר שיש לו ברכה משל עצמו, הוא פוטר את שאר המשקים מברכה, כמו שלחם פוטר את שאר המאכלים מברכה. ולכן אם מגישים לשולחן יין, מיצים ושאר משקאות, מברכים על היין ואז אין מברכים על שאר המשקאות. אם הגישו את היין לפני שהביאו את שאר המשקים, אזי יש לכוון בראש שהברכה