תולעים שלא פרשו ממקום גידולם

פרי או ירק שגדלו בו תולעים כשהיה כבר תלוש מהאדמה, והתולעת לא יצאה החוצה מהפרי או זחלה על הגרעין שלו, מותר מעיקר הדין לאכול, אלא שיש איסור אחר שהוא "בל תשקצו" – שאסור לאדם לאכול דבר שמגעיל אותו (רק אל תספרו את זה לילדים). אמנם מכיוון שלא תמיד התנאים האלו מתקיימים וגם אין בטוחים שלא