תפילת מוסף של ראש השנה

מכיוון שתפילת מוסף של ראש השנה מלאה בקשות ותחנונים, כדאי להתפלל אותה גם מי שלא רגילה במהלך השנה להתפלל תפילת מוסף. מי שיכולה ללכת לבית הכנסת להתפלל הרי זה מצוין, אך מי שילדיה צריכים אותה בבית, עדיף שתקיים את המצווה הזאת של חסד עם הילדים שבורא עולם נתן לה, ולא תלך לבית הכנסת. בבית הכנסת

תפילת מוסף

מכיוון שתפילת מוסף תוקנה במקום קרבן מוסף, ושלא כמו שאר התפילות שהן גם כנגד הקרבנות  וגם נגד בקשת רחמים ודיבור עם בורא עולם, לדעת רוב הפוסקים נשים פטורות מתפילת מוסף, אלא שלדעת האשכנזים אשה יכולה להתפלל מוסף אם היא רוצה, ולדעת רוב הספרדים עדיף שלא תתפלל. אמנם בראש השנה וביום הכיפורים, כשתפילת המוסף רובה תחנונים