תפילת מוסף

מכיוון שתפילת מוסף תוקנה במקום קרבן מוסף, ושלא כמו שאר התפילות שהן גם כנגד הקרבנות  וגם נגד בקשת רחמים ודיבור עם בורא עולם, לדעת רוב הפוסקים נשים פטורות מתפילת מוסף, אלא שלדעת האשכנזים אשה יכולה להתפלל מוסף אם היא רוצה, ולדעת רוב הספרדים עדיף שלא תתפלל. אמנם בראש השנה וביום הכיפורים, כשתפילת המוסף רובה תחנונים