תקיעת שופר

אשה לא חייבת לשמוע תקיעת שופר בראש השנה, כי זו מצוות עשה (מצווה שצריכים לקום ולעשות אותה, להבדיל ממצוות לא תעשה – שאסור לעשות משהו) שתלויה בזמן (זה דווקא בראש השנה). אף על פי שאין חובה לשמוע, ודאי שאישה שמגיעה לשמוע שופר מקיימת מצווה, מי שיכולה וזה לא מפריע לה עם הילדים כדאי שתגיע לשמוע.