תקיעת שופר

המצווה העיקרית של ראש השנה היא כמובן לאכול הרבה תמרים ותפוח בדבש, כמעט… אך לפני זה יש לנו את תפילות ראש השנה, שמזכירות לנו כמה דברים קורים בעולם, וכמה דברים יכולים לקרות אחרת, ולכולם יש השפעה עלינו, ולכן אנו מתפללים ומבקשים על כל העולם ועל עצמנו. והמצווה השניה היא תקיעת השופר. נשים לא חייבות לבוא

תקיעת שופר

אשה לא חייבת לשמוע תקיעת שופר בראש השנה, כי זו מצוות עשה (מצווה שצריכים לקום ולעשות אותה, להבדיל ממצוות לא תעשה – שאסור לעשות משהו) שתלויה בזמן (זה דווקא בראש השנה). אף על פי שאין חובה לשמוע, ודאי שאישה שמגיעה לשמוע שופר מקיימת מצווה, מי שיכולה וזה לא מפריע לה עם הילדים כדאי שתגיע לשמוע.