תשובה וימים נוראים

מי שפגעה או העליבה חברה/שכנה/דודה צריכה כמובן לבקש ממנה מחילה. אם החברה לא מסכימה למחול, יש לבקש ממנה שוב מחילה. כמובן שבקשת המחילה צריכה להיות יחסית לגודל הפגיעה, אם העלבת אותה בתוך אולם חתונות בדיוק כשכולם הסתכלו, כנראה שלא יעזור אם תתקשרי אליה כשאת בדרך לסופר ותבקשי חצי סליחה דרך הטלפון , וגם אם היא

תשובה וימים נוראים

כידוע שאין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחבירו, עד שיבקש מחבירו מחילה. אחת מהעבירות שבין אדם לחבירו היא גזל, והרבה נכשלים בזה ללא כוונת זדון, רק מחוסר ידיעה. לכן צריכים לשים לב מאוד לא להשתמש בממון וחפצים של אחרים ללא הסכמתם, ואם יש לכם איזה סכסוך כספי עם השני, לא להורות לעצמכם היתר