אכילת לחם עם שאר מאכלים

כשאנו עושים סעודה עם לחם, אנו לא צריכים לברך על שאר המאכלים שקשורים לסעודה, כגון אורז, ירקות, עוף, סלטים וכו' שכן הלחם הוא החשוב והברכה שברכנו עליו מספיקה גם לשאר הדברים. אמנם אם אנו אוכלים לחם פחות מגודל של כזית (27 גרם בערך) שאז אין ללחם חשיבות של סעודה, שאר המאכלים לא נפטרים בברכת הלחם,

בין השמשות

  הזמן שלאחר שקיעת השמש ועד צאת הכוכבים שהוא בערך 15 דקות (משתנה לפי העונות) הוא זמן ביניים שהוא ספק יום ספק לילה. מכיוון שהוא זמן מסופק, לגבי דברים הכתובים בתורה אנו מחמירים, כך שלפני כניסת שבת, אם כבר שקעה החמה אנו מתייחסים לזמן זה כאל לילה (ואז כבר התחילה השבת) ואסור כבר לעשות מלאכות

איפור בשבת

מכיוון שאחת מהמלאכות האסורות בשבת היא צביעה, וכן מריחה של חומרים, יוצא אם כן שאסור להתאפר בשבת או למרוח לאק, גם בגלל הצביעה, וגם בגלל מריחת האיפור. כמו כן יש להיזהר שלא להוריד את האיפור או הלאק בשבת, כי כמו שאסור לצבוע, כך אסור למחוק צביעה. ולכן, אישה שרוצה להיות מאופרת בשבת עדיף שתשתמש באיפור

הטמנה בשבת

  הטמנה היא עטיפה של סירים ואוכל בצורה ששומרת על החום שלהם, להבדיל מהשהיה על פלטה או בתנור שבהם הכלי או האוכל אינם מכוסים כלל אלא מונחים על משטח. חכמים אסרו להטמין בשבת, היינו לעטוף אוכל כך שיישאר חם, והדבר כולל אם חיממנו על הפלטה חלה או בורקס (כן, יש מקומות שזה עדיין חוקי למכור

הפסקה באמצע הסעודה

  מי שנרדמה לכמה דקות באמצע האכילה (בטח, נראה איך הבעל היה נראה לאחר יום שלם עם הילדים…) אינה צריכה לחזור ולברך על האוכל, בין אם זו סעודה קבועה של לחם, ובין אם זו אכילת ארעי או אפילו שתייה, בכל מקרה אין צורך לברך שוב. וכן אם הולכים לשירותים באמצע האכילה או השתיה, אם לא