ערב נשים הילולת רחל אמנו

יש לי שאלה. אם גדול הדור, הבבא סאלי קורא לך, ואומר לך שיש לו בקשה מאוד חשובה ממך, משהו מאוד סודי שיכול אולי לגרום לביאת המשיח! ונותן לך הוראות מדויקות מה לעשות, ושהוא סומך רק עליך, ומזהיר שוב ושוב שלא לשנות חס ושלום ממה שהוא אמר, ואת כמובן הסכמת, לקחת הביתה ביראת פחד את המכתב