הפסקה באמצע הסעודה

  מי שנרדמה לכמה דקות באמצע האכילה (בטח, נראה איך הבעל היה נראה לאחר יום שלם עם הילדים…) אינה צריכה לחזור ולברך על האוכל, בין אם זו סעודה קבועה של לחם, ובין אם זו אכילת ארעי או אפילו שתייה, בכל מקרה אין צורך לברך שוב. וכן אם הולכים לשירותים באמצע האכילה או השתיה, אם לא

מצוות חסד בדיבור

אפשר לקיים את מצוות החסד גם על ידי מילים. אם את יודעת שחברה שלך כועסת או נעלבה בגלל מישהו או משהו, הרי אם באפשרותך להסיר ממנה את הכעס או ההקפדה, את מקיימת מצוות חסד מהתורה. וכן אם את יכולה למנוע ממנה הפסד או צער, כמו לתת לה עצה לא לקנות איזה מוצר מסוים או כל

ערב נשים הילולת רחל אמנו

יש לי שאלה. אם גדול הדור, הבבא סאלי קורא לך, ואומר לך שיש לו בקשה מאוד חשובה ממך, משהו מאוד סודי שיכול אולי לגרום לביאת המשיח! ונותן לך הוראות מדויקות מה לעשות, ושהוא סומך רק עליך, ומזהיר שוב ושוב שלא לשנות חס ושלום ממה שהוא אמר, ואת כמובן הסכמת, לקחת הביתה ביראת פחד את המכתב