וכל מעשיך יהיו לשם שמיים – הייתכן?

רבי יוסי אומר: וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. שמעת? כל מה שאתה עושה יהיה לשם שמיים. לא מדובר על התפילין שאתה מניח בבוקר. גם לא על צום יום כיפור. מדובר על העוגה או הסטייק שאתה אוכל בשבת! כשאתה אוכל, אל תחשוב שזה טעים, אלא שזו מצווה כמו לצום ביום הכיפורים… זה אפשרי?? אבל אם כתוב,