לשמור על האוצרות?

יעקב אבינו מוכיח את בניו לפני מותו. הוא מוכיח את שמעון ולוי, תראו, מהכעס שלהם על מה שאנשי שכם עשו לאחותכם, הלכתם והרגתם עיר שלמה. אך יעקב אבינו לא מאשים אותם על עצם המלחמה, אולי אם היו מתייעצים עם יעקב הוא היה מסכים איתם, אלא הוא מאשים אותם על מה שהניע אותם לעשות את הפעולה

צום עשרה בטבת

בעשרה בטבת החל המצור על ירושלים, אותו מצור שגרם בסופו של דבר לחורבן העיר ושריפת בית המקדש בתשעה באב. למרות שתשעה באב הרבה יותר חמור ולכן שם צמים יום שלם ואסורים בעוד דברים, בכל זאת יש משהו חמור יותר בעשרה בטבת – שאם הוא היה חל בשבת, היינו צריכים לצום בשבת, לעומת תשעה באב שחל

וכל מעשיך יהיו לשם שמיים – הייתכן?

רבי יוסי אומר: וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. שמעת? כל מה שאתה עושה יהיה לשם שמיים. לא מדובר על התפילין שאתה מניח בבוקר. גם לא על צום יום כיפור. מדובר על העוגה או הסטייק שאתה אוכל בשבת! כשאתה אוכל, אל תחשוב שזה טעים, אלא שזו מצווה כמו לצום ביום הכיפורים… זה אפשרי?? אבל אם כתוב,