יציאה באמצע אכילת שאר מאכלים

כל המאכלים שהברכה האחרונה שלהם היא "בורא נפשות", מכיוון שאין חובה לברך את הברכה האחרונה באותו מקום האכילה, לכן אם יצאנו החוצה לרשות אחרת באמצע האכילה, פקעה הברכה הקודמת, וכשאנו חוזרים אנו צריכים לברך שוב את הברכה הראשונה אם אנו רוצים לאכול שוב (ובכל מקרה יש לברך ברכה אחרונה בסוף אם אכלנו שיעור של כזית

חודש אלול

חודש אלול נקרא חודש הרחמים והסליחות, שכן בראש חודש אלול עלה משה שוב להר סיני ואז קיבל את הלוחות השניים לאחר שנסלח לעם ישראל, ולכן נוהגים הספרדים כבר מראש חודש להתחיל להגיד סליחות בבית הכנסת באשמורת הבוקר, ואילו האשכנזים מתחילים לתקוע בשופר בכל בוקר לאחר תפילת שחרית. נשים לא חייבות להגיד סליחות, אך כמובן שמי

יציאה באמצע אכילת "מיני מזונות"

מה קורה אם באמצע אכילת מאכלי מזונות כגון בורקס, עוגות וכו', יצאנו מהבית, ואחר כך אנו רוצים להמשיך לאכול מזונות, האם צריך לברך שוב? אם אכלנו כבר גודל של זית מזונות, ולכן אנו כבר חייבים לברך ברכה אחרונה, אז לכתחילה אין לצאת מהבית, אך אם יצאנו ואנו רוצים להמשיך לאכול מזונות אפשר להמשיך לאכול, בין

פתיחת סתימה בשבת

אחת מהמלאכות האסורות בשבת היא תיקון כלי, ולכן אם נסתם חור הניקוז בכיור או בשירותים אסור לפתוח אותו בשבת, שהרי בכך אנו מתקנים ומכשירים את הכלי לעבודה תקינה. עם זאת, דברים שאנשים עושים בצורה תדירה והם מעשים קלים ולא מורכבים, אינם נחשבים כתיקון, אלא כהשתמשות (כמו שפתיחת דלת אינה נחשבת כבניית פתח, כי זה שימוש

טבילת כלי חשמלי

גם חלק מהכלים החשמליים הנקנים מאינו יהודי צריכים טבילה, כגון קומקום חשמלי, בלנדר, טוסטר וכו'. אם אתם חוששים שהכלי יתקלקל בטבילה אז ישנה אפשרות לתת אותו לטכנאי יהודי שיפרק ממנו חלק חשוב ואז ירכיב שוב, ואז הכלי ייחשב כאילו הוא נעשה על ידי יהודי. אפשרות אחרת היא לתת את הכלי במתנה לאינו יהודי ואז להשתמש