הסרת עטיפות צמודות בשבת

ישנן עטיפות אוכל שכאשר מסירים אותם בשבת, ישנה בעיה של בורר, ממש כמו קילוף קליפה מפרי, שצריכים להקפיד על כללי בורר כדי שהדבר יהיה מותר בשבת. אם העטיפה אינה דבוקה לאוכל, כגון אריזת במבה או עטיפה של סוכריית טופי, אזי אין איסור בורר. גם אם העטיפה כן דבוקה לאוכל, אך הדבר ניכר שהם דברים נפרדים,

אכילת לחם עם שאר מאכלים

כשאנו עושים סעודה עם לחם, אנו לא צריכים לברך על שאר המאכלים שקשורים לסעודה, כגון אורז, ירקות, עוף, סלטים וכו' שכן הלחם הוא החשוב והברכה שברכנו עליו מספיקה גם לשאר הדברים. אמנם אם אנו אוכלים לחם פחות מגודל של כזית (27 גרם בערך) שאז אין ללחם חשיבות של סעודה, שאר המאכלים לא נפטרים בברכת הלחם,

הבדלה מאוחרת ומוקדמת

גם מי שמקפיד להוציא שבת בזמן מאוחר יותר, כמו בארץ שהרבה אנשים מחכים עד זמן "רבינו תם", יכול לצאת ידי חובה בהבדלה שעושה אדם אחר שמוציא את השבת בזמן המוקדם יותר כפי שכתוב בלוחות, אך כמובן שלא יעשה מלאכה בעצמו, אלא רק יענה אמן על הברכות ויהנה מהבשמים ומהנר. כך שאם אחד מבני הבית עושה

בר מצווה ויום הולדת כשיש שני חודשי אדר

מי שנולד בשנה שבה יש אדר אחד בלבד, אזי בשנים הבאות אם יש אדר אחד יום ההולדת הוא בחודש אדר כמובן, אך אם יש שני אדרים (שנה מעוברת) אז יום ההולדת יחול דווקא באדר ב'. מי שנולד בשנה שבה יש שני אדרים (כמו השנה) אז בשנים הבאות אם יש רק אדר אחד, יום ההולדת יחול

נטילת ידיים לאכילת מאכלים רטובים

כשם שנוטלים ידיים כדי לאכול סעודה עם לחם, כך תיקנו חכמים לנטול ידיים כשאוכלים מאכלים רטובים, כגון תפוח שטוף והוא עדיין רטוב, או שטובל אוכל בתוך משקה, יש ליטול ידיים לפני האכילה, אך לא מברכים על הנטילה, והדבר נכון גם אנו מתכוונים לאכול את התפוח בעזרת מזלג, עדיין צריך נטילת ידיים, ויש מקילים כשאוכלים את