מליחת בשר (לא לצמחונים)

  מכיוון שאסור לפי התורה לאכול דם לכן יש דבר שנקרא "מליחה" – שמולחים את הבשר או העוף לפני הבישול, כדי להוציא את הדם גם מבפנים, ולא מספיק לשטוף אותו במים מבחוץ. בדרך כלל רוב הבשר שנמכר בסופר כבר נמלח והוכשר, אך צריכים לוודא זאת, היינו לקרוא על התווית של המוצר או לשאול את המוכר

יציאה באמצע אכילה

כמו שראינו, מי שאוכלת לחם או מאכלים שמברכים עליהם "ברכה מעין שלוש" וצריכה לברך ברכה אחרונה ואז יצאה החוצה, אם רוצה לאכול שוב מזונות אינה מברכת שוב, ואילו במאכלים שהברכה עליהם היא "נפשות" יש לברך שוב לפני שאפשר לאכול. מה קורה אם באמצע סעודת לחם ברכת "שהכל" על סוכריה, או באמצע אכילת מזונות אכלת איתם

הסרת כיסויי מאכלים בשבת

מותר בשבת להסיר כיסויים של אריזות אוכל כגון פתיחת אריזת הניילון, פתיחת מכסה יוגורט, פתיחת פקק השעם של יין, ממתקים הארוזים בנייר כסף או צלופן וכל שאר האריזות שקורעים אותן מעל האוכל, מכיוון שאנו לא משנים כלום בגוף הכלי עצמו – לא הופכים אותו לכלי ולא שוברים אותו, אלא רק "מקלפים" את האריזה החיצונית כדי

יציאה באמצע אכילת שאר מאכלים

כל המאכלים שהברכה האחרונה שלהם היא "בורא נפשות", מכיוון שאין חובה לברך את הברכה האחרונה באותו מקום האכילה, לכן אם יצאנו החוצה לרשות אחרת באמצע האכילה, פקעה הברכה הקודמת, וכשאנו חוזרים אנו צריכים לברך שוב את הברכה הראשונה אם אנו רוצים לאכול שוב (ובכל מקרה יש לברך ברכה אחרונה בסוף אם אכלנו שיעור של כזית

חודש אלול

חודש אלול נקרא חודש הרחמים והסליחות, שכן בראש חודש אלול עלה משה שוב להר סיני ואז קיבל את הלוחות השניים לאחר שנסלח לעם ישראל, ולכן נוהגים הספרדים כבר מראש חודש להתחיל להגיד סליחות בבית הכנסת באשמורת הבוקר, ואילו האשכנזים מתחילים לתקוע בשופר בכל בוקר לאחר תפילת שחרית. נשים לא חייבות להגיד סליחות, אך כמובן שמי