קטגוריה: הלכה יומית

רחיצה ביום הכיפורים

אחד מחמשת האיסורים ביום הכיפורים הוא רחיצה, אלא שהרחיצה האסורה היא רחיצה של תענוג. זה אומר שמותר ליטול ידים בבוקר, אך רק עד סוף האצבעות (חצי היד) שזה המינימום כדי לצאת ידי חובה. כנ"ל לעניין נטילה לאחר השירותים, נוטלים רק חצי יד. אם מישהי התלכלכה, מותר לשטוף את היד, ואם צריך אז גם מותר סבון,…

צום גדליה ועשרת ימי תשובה

היום צום גדליה, מי ששכחה ואכלה שתתקשר לבדוק מה לעשות… בכל מקרה את הלכות הצום כתבנו לפני חודשיים בתמוז, אז רק אזכיר שמי שחולה/בהריון/מניקה פטורה מהצום. אסור רק לאכול, אך שאר הדברים כמו אמבטיה עבודה וכו' מותר. לא לשכוח בתפילה שני שינויים "המלך הקדוש" ו"המלך המשפט". מי שטעתה בראשון צריכה לחזור לתחילת התפילה, מי שטעתה…

תפילת מוסף

מכיוון שתפילת מוסף תוקנה במקום קרבן מוסף, ושלא כמו שאר התפילות שהן גם כנגד הקרבנות  וגם נגד בקשת רחמים ודיבור עם בורא עולם, לדעת רוב הפוסקים נשים פטורות מתפילת מוסף, אלא שלדעת האשכנזים אשה יכולה להתפלל מוסף אם היא רוצה, ולדעת רוב הספרדים עדיף שלא תתפלל. אמנם בראש השנה וביום הכיפורים, כשתפילת המוסף רובה תחנונים…

תקיעת שופר

אשה לא חייבת לשמוע תקיעת שופר בראש השנה, כי זו מצוות עשה (מצווה שצריכים לקום ולעשות אותה, להבדיל ממצוות לא תעשה – שאסור לעשות משהו) שתלויה בזמן (זה דווקא בראש השנה). אף על פי שאין חובה לשמוע, ודאי שאישה שמגיעה לשמוע שופר מקיימת מצווה, מי שיכולה וזה לא מפריע לה עם הילדים כדאי שתגיע לשמוע.…

עירוב תבשילים

השנה חל ראש השנה לפני שבת, כך שיש לנו יומיים ראש השנה ומיד שבת (נשמע כיף להיות עם הילדים 3 ימים בבית ואסור לעשות מלאכות או להדליק חשמל!) מכיוון שאסור להכין דברים מיום טוב לשבת, אנו מניחים עירוב תבשילים. מטרת העירוב תבשילים להתחיל את הבישול לכבוד שבת כבר מערב יום טוב, וכך מותר לנו להמשיך…

תשובה וימים נוראים

מי שפגעה או העליבה חברה/שכנה/דודה צריכה כמובן לבקש ממנה מחילה. אם החברה לא מסכימה למחול, יש לבקש ממנה שוב מחילה. כמובן שבקשת המחילה צריכה להיות יחסית לגודל הפגיעה, אם העלבת אותה בתוך אולם חתונות בדיוק כשכולם הסתכלו, כנראה שלא יעזור אם תתקשרי אליה כשאת בדרך לסופר ותבקשי חצי סליחה דרך הטלפון , וגם אם היא…

תשובה וימים נוראים

כידוע שאין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחבירו, עד שיבקש מחבירו מחילה. אחת מהעבירות שבין אדם לחבירו היא גזל, והרבה נכשלים בזה ללא כוונת זדון, רק מחוסר ידיעה. לכן צריכים לשים לב מאוד לא להשתמש בממון וחפצים של אחרים ללא הסכמתם, ואם יש לכם איזה סכסוך כספי עם השני, לא להורות לעצמכם היתר…

נרות שבת

לאחר ההדלקה אין להזיז את הנרות, לכן יש להדליק מלכתחילה במקום שבו הם יהיו מונחים בשבת, עדיף כמובן במקום האכילה, ששם עיקר עונג שבת, אך אם קשה, אפשר במקום אחר, אך מקום שאפשר להנות שם מן הנרות. כשהנרות דולקים אסור להזיז אותם. אם את רוצה להזיז את הנרות לאחר שהם כבו, זה גם אסור, כולל…

סדר הבוקר

מצווה בבוקר, לאחר נטילת הידים, לרחוץ פנים, לשטוף את הפה ולהתרענן, כן זה ברור לכולכן ולא צריך לכתוב את זה בתור הלכה, אבל יש כאלו שלא יודעים (גברים?), לכן טרחו וכתבו זאת בספרים. הברכה הראשונה בברכות השחר היא ברכת אשר יצר. לפי מנהג הספרדים לא מברכים אשר יצר אלא אם כן היית בשירותים, לפי האשכנזים…

נטילת ידים בבוקר

ראינו שצריכים להיזהר לא ליגע באברי הגוף לפני נטילת ידים. מי שהתעוררה באמצע הלילה ורוצה לשתות משהו, אם יכולה, עדיף שתיטול ידים עם כלי, אך אם קשה לה, יכולה לשטוף ידיה תחת הברז או לנקות את הידים על ידי שפשוף בסדין או במגבת או בבגדים, וכך הידים נקיות כדי שתוכל לברך, אך עדיין צריכים להיזהר…