הנאה מבשר וחלב

בשר וחלב שהתבשלו ביחד אסורים בהנאה. שלא כמו רוב איסורי התורה, כמו בשר לא כשר, תולעים וכו' שמותר ליהנות מהם, כמו לתת לחתולים או לכלבים, בשר וחלב אסורים אפילו בהנאה, כך שאם בישלנו סיר קציצות ונשפך בטעות חלב לתוך הסיר ואין בסיר פי שישים מהחלב, אז אסור לתת את התבשיל לשכנים לא יהודים או לזרוק

הפלגה בספינה קודם שבת

חכמים אסרו לצאת להפלגה שלושה ימים קודם השבת אם השיט עלול להימשך עד השבת, בגלל כמה סיבות, כגון ביטול עונג שבת ויציאה מחוץ לתחום ושמא יצטרכו לחלל שבת במקרה סכנה בלב ים. אמנם אם ההפלגה היא לצורך מצווה, כגון לעלות לארץ ישראל, מותר. אך בימים ראשון שני ושלישי (ויש מתירים גם ברביעי) מותר לצאת לשיט

תולעים שלא פרשו ממקום גידולם

פרי או ירק שגדלו בו תולעים כשהיה כבר תלוש מהאדמה, והתולעת לא יצאה החוצה מהפרי או זחלה על הגרעין שלו, מותר מעיקר הדין לאכול, אלא שיש איסור אחר שהוא "בל תשקצו" – שאסור לאדם לאכול דבר שמגעיל אותו (רק אל תספרו את זה לילדים). אמנם מכיוון שלא תמיד התנאים האלו מתקיימים וגם אין בטוחים שלא

שתיית היין בקידוש הלילה

את קידוש הלילה נוהגים לומר בעמידה, כי בו אנו מספרים על יום השבת שבבריאת העולם, ומעידים שביום זה בורא עולם שבת ממלאכתו, ולכן אנו עומדים כמו עדים. אמנם לאחר שמברכים את ברכת הקידוש, נוהגים לשבת כדי לשתות את היין, אך זה רק מהלכות דרך ארץ, שלא מנומס לשתות יין בעמידה, ולכן אם יש כאלו שלא

ביזיון מאכלים

מכיוון שהכרת הטוב היא אחת מהמידות ההכרחיות לאדם, חכמים לימדו אותנו שכדי להתאמן במידת הכרת הטוב, עלינו לנהוג בכבוד גם לאוכלים, שהרי הם נותנים לנו חיות, ולכן אסרו חכמים לעשות מלאכה ולהשתמש באוכלים בדרך שגורמת להם להתקלקל, כגון לקחת חתיכת לחם בתור כפית ולהוציא איתה ריבה מתחתית הצנצנת ואחר כך לאכול רק את הריבה, להניח