הנחת תבשיל על פלטה בשבת

בהנחת אוכל על פלטה או גז בשבת ישנם שני דברים שצריכים  לשים לב, האחד הוא איסור בישול, והשני הוא מראית עין, שנראה כאילו אנו מבשלים. לגבי איסור בישול אנו צריכים להקפיד שהאוכל יהיה יבש ומבושל כל צרכו, אך אם האוכל הוא דבר לח כגון מרק או קציצות עם רוטב, אז אם האוכל התקרר, יש בו

מלאכות המתחילות לפני השבת

מותר להתחיל מלאכות לפני השבת אף על פי שהפעולה ממשיכה לבדה לתוך השבת, כמו להכניס בגדים למכונת הכביסה והיא ממשיכה לכבס בשבת, להכניס בגדים למייבש, למדיח הכלים, להפעיל ממטרות והן ישקו בשבת, להכין שעון שבת שידליק אורות תנורים וכו' לפי מנהג האשכנזים יש להיזהר מדברים שעושים רעש בשבת או שבמקום שכולם רואים, כך שאין להפעיל

קיפול בגדים בשבת

חכמים אסרו לקפל בגדים בשבת כי זה דומה לתיקון הבגד, וגם משום טרחה. אמנם כל האיסור הוא בבגדים שיש להם קפלים מיוחדים, כמו מכנס של חליפה שמקפידים לקפל אותו תמיד לפי אותם הקפלים, אך בגדים שלא מקפידים על דרך הקיפול, כמו גופיות, סוודרים, גרביים וכו' אין שום תיקון כשמקפלים את הבגד ולכן אין איסור לקפלם.

השגחה על מאכלים בסביבת אינם יהודים

כל המאכלים שנמצאים ללא השגחת יהודי, אם הם מאכלים שאם יחליפו אותם אז עלול היהודי להיכשל באיסור תורה, כגון אם יחליפו בשר כשר בבשר לא כשר, או יין כשר ביין נסך, אין להשאירם ללא השגחה או לשלוח אותם על ידי גוים אלא אם כן יש שתי חותמות כך שאי אפשר יהיה לזייף. אך מי ששולח

יין שמזג גוי

בימי קדם נהגו עובדי עבודה זרה להקריב יין לפני האלילים שלהם, ויין זה נקרא יין נסך, והוא אסור מהתורה בהנאה וכל שכן שאסור לשתותו. חכמים גזרו על כל יין שנגע בו גוי שיהיה דינו כמו יין נסך וזאת כדי למנוע ממסיבות שכרות וקירוב מדומה. לכן, כל  יין שנגע בו אינו יהודי, או אפילו לא נגע,