קטגוריה: הלכה יומית

חולה שנפל למשכב בשבת

חולה שאינו בסכנה, אך נפל למשכב או שכואב לו כל הגוף, ישנם כמה דברים שהתירו לעשות עבורו בשבת: מותר לו לקחת תרופות מותר לעשות עבורו מלאכות על ידי גוי, גם מלאכות שאסורות מהתורה כגון בישול והדלקת דוד חשמל, שמיכה חשמלית וכו' מותר לעשות עבורו מלאכות שאסורות רק מדברי חכמים על ידי יהודי, אך בשינוי, כגון…

סעודה שלישית בשבת

יש להתחיל את הסעודה לפחות חצי שעה לפני השקיעה. אם במקרה נתקעתם וכבר שקעה החמה, בדיעבד אפשר להתחיל (בזריזות!) את הסעודה כל עוד לא יצאו הכוכבים. לגבי הזכרת שבת ("רצה והחליצנו") בברכת המזון –  גם אם יצאו הכוכבים, עדיין אומרים בברכת המזון "רצה" מכיוון שהתחלנו את הסעודה כשעדיין הייתה שבת, אולם אם עשיתם הבדלה באמצע…

פיקוח נפש דוחה שבת

על כל חולה שיש בו סכנה, או אפילו אם יש רק ספק סכנה, שאנו לא בטוחים האם זה בסדר או שזה כבר יכול להגיד לסכנת נפשות, מחללים שבת, כי התורה ניתנה כדי לתת חיים לבני האדם, "וחי בהם", שנחיה בעזרת המצוות חיים של אמת. אמנם יש לשים לב, שגם במקום שהתירו לחלל שבת, תמיד צריכים…

צום עשרה בטבת

כל עוד לא השתנה המצב, מחר יחול צום עשרה בטבת. כתבנו כבר את הלכות הצום בעבר אז אני רק אחזור בקצרה – מי שחולה פטורה מהצום, וכן מי שבהריון מחודש שלישי פטורה מהצום. מי שנמצאת לפני חודש שלישי להריון אך יש לה בחילות והקאות, פטורה מהצום. מי שנמצאת בשנתיים שלאחר לידה פטורה גם אם היא…

האוכל חתיכה קטנה של לחם

ישנם שלוש כמויות שונות בקשר לכמות הלחם המצריכה נטילת ידיים. מי שאוכלת לחם בכמות הגדולה מגודל של ביצה, שזה בערך 54 גרם, צריכה ליטול ידים ולברך על נטילת הידיים. מי שאוכלת לחם בכמות הגדולה מגודל של זית, שזה בערך 27 גרם, אך פחות מ 54 גרם, צריכה ליטול ידיים אך לא מברכים על הנטילה. מי…

סיר בשרי שבישלו בו מאכל חלבי

אם בטעות בישלו בסיר בשרי מאכל חלבי, או להיפך, מה עושים עם האוכל ומה עושים עם הסיר? אנו יודעים שמעט טעם נבלע במתכת ולכן גם אם הסיר שטוף, עדיין הוא מוציא מעט טעם לתוך המאכל, כך שהמאכל החלבי הופך להיות מעורב עם בשר ואסור לאכול אותו ואסור אפילו ליהנות ממנו, כגון לתת לכלב או לחתולה,…

סגירת טיטולים לאחר השימוש בשבת

בסגירת מדבקות הטיטולים יש לכאורה איסור של תופר, שהרי אנו מחברים שני חלקים של בגד. אמנם להלכה זה כן מותר, כי זו תפירה שלא מתקיימת, שהרי בכל מקרה אנו נהייה חייבים לפתוח את ההדבקה תוך כמה שעות. מה שכן יש להיזהר זה כשמשליכים את הטיטול לפח, בימי החול אנו רגילים להדביק את הטיטול, אך בשבת…

סעודה שלישית בשבת

את הסעודה השלישית יש לאכול לאחר תפילת המנחה ולפי הקבלה מי שאכל לפני, לא יצא ידי חובה, אך בשעת הדחק כשאין ברירה, כגון אם אתם אכלתם כבר סעודה אחת בבוקר, ומגיעים אליכם אורחים שהתפללו מאוחר והם כרגע אוכלים את סעודת הבוקר שלהם,  אפשר לאכול את הסעודה לפני מנחה, אך שיהיה לאחר חצות היום. לכתחילה יש…

שטיפת כלים בשבת

למרות שמותר לשטוף כלי סעודה רק לצורך השבת, לפעמים מותר לשטוף אותם גם כשלא רוצים לאכול בהם. לדוגמה, אם המטבח שלכם עומד באמצע הסלון, וערימת הכלים התנשאה לגובה כך שיש לכם ולכל מי שנכנס לבקר פרסום נס הכלים, ואת אומרת לבעלך "זה או אני או הכלים!" אז כמובן שמי שיש לה לב חזק, עדיף שתכניס…

שטיפת כלים בשבת

חכמים אסרו לשטוף כלים כדי שלא נטרח בשבת עבור דברים שאינם לצורך השבת, אך אם זה לצורך השבת מותר. כך שאם אנו מתכוונים להשתמש בכלי הסעודה לצורך סעודה אחרת בשבת, מותר לשטוף אותם. מה קורה אם יש לנו עוד סעודות, אך גם אם לא נשטוף את הכלים יש לנו כלים אחרים, האם מותר להדיח את…