פרשת אחרי מות

קזינו במקדש? בבית המקדש, ביום הכיפורים, היו לוקחים שני עזים, ועושים הגרלה, עז אחת הולכת להיות קרבן בבית המקדש, ועז שניה יוצאת למדבר למות. יפה מאוד, לקבוע גורלות לפי הגרלות. שמת לב שזה אותו שורש? גורל ולהגריל? למרות שזו בדיוק משמעות הפוכה. גורל זה משהו קבוע מראש שאי אפשר לשנות, והגרלה זה הכל בידיים שלך,

פרשת בשלח

מי אחראי, בורא עולם או נשיא ארה"ב? "ויהי בשלח פרעה את העם" – "ויהי" היא מילת צער, כמו וי וי. אבל למה יש כאן צער, הרי יש כאן שמחה גדולה, סוף סוף קיבלנו מה שרצינו, לצאת ממצרים! ולא רק זה, אלא בורא עולם הראה לפני מיליוני אנשים שהוא שולט בכל היקום, כל כוחות הטבע, מכוכבי

פרשת בא

אני הכבדתי את ליבו בורא עולם אומר למשה, לך אל פרעה, תגיד לו שצריך לשחרר את בני ישראל. אלא שבורא עולם מסיים את המשפט במילים "כי אני הכבדתי את ליבו". הכוונה היא שאמנם פרעה מסרב לשחרר את בני ישראל אפילו שהוא קיבל כבר כמה מכות טובות מבורא עולם, אבל זה כי אני הכבדתי את ליבו,

פרשת וארא

ריבונו של עולם – הבטחת טוב ויצא רע! כך משה טען לפני בורא עולם, באתי אל היהודים כמו שביקשת, דיברתי איתם, הלכתי לפרעה, דיברתי איתו, הכל כמו שאמרת, ומה קרה בסוף? בדיוק הפוך ממה שאמרת! אמרת שיהיה טוב, אך יצא רק סבל וצער, כיצד זה ייתכן?? כמה פעמים ניסינו להיות טובים, להיות בסדר, לעשות מה

פרשת ויחי

האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים יעקב הולך להיפטר מהעולם, אוסף את בניו, רוצה לספר להם מה יקרה איתם בעתיד (נשמע טוב דווקא, לדעת מה יקרא בעתיד, אולי אפשר גם לגלות את מספרי הלוטו…), אבל בסוף זה לא קרה. הם באו, הוא שתק. למה? מה קרה פתאום? הרי אמרת שאם נבוא, הכל יהיה