פרשת תרומה – בואו להשתתף בבניית בית המקדש

רוצה לעזור בבנייה? בורא עולם מצווה – ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. התפקיד שלכם בניי היקרים זה לבנות את המשכן, ואני מה אעשה? אני אבוא לשכון, אבל לא במשכן, אלא בלב של כל אחד ואחד מכם! ושכנתי בתוכם – כל יהודי מרכבה לשכינה, כל יהודי הוא מקום שיש לבורא עולם לגור בו בעולם הזה. ודאי,

פרשת משפטים – מה יהיה עם הגנב??

למה להתחיל עם דברים שליליים? איפה אנו נמצאים בפרשה שלנו? באמצע מעמד הר סיני, לאחר שכולם שמעו את בורא עולם מדבר, הגיעו כמעט למדרגה של מלאכים! זהו, יצאו להם כל השטויות מהראש, מעכשיו רק מתקרבים לבורא עולם, תפילות, לימוד, חסד! אבל רגע, אז למה המצווה הראשונה שמשה מלמד אותם זה על עֶבֶד עברי, יהודי שגנב

פרשת בא

אני הכבדתי את ליבו בורא עולם אומר למשה, לך אל פרעה, תגיד לו שצריך לשחרר את בני ישראל. אלא שבורא עולם מסיים את המשפט במילים "כי אני הכבדתי את ליבו". הכוונה היא שאמנם פרעה מסרב לשחרר את בני ישראל אפילו שהוא קיבל כבר כמה מכות טובות מבורא עולם, אבל זה כי אני הכבדתי את ליבו,

ריבונו של עולם, זה הטוב שהבטחת??

ריבונו של עולם – הבטחת טוב ויצא רע! כך משה טען לפני בורא עולם. באתי אל היהודים כמו שביקשת, דיברתי איתם, הלכתי לפרעה, דיברתי איתו, הכל כמו שאמרת, ומה קרה בסוף? בדיוק הפוך ממה שאמרת! אמרת שיהיה טוב, אך יצא רק סבל וצער, כיצד זה ייתכן?? יקירי, כמה פעמים ניסינו להיות טובים, להיות בסדר, לעשות