קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת בשלח

מי אחראי, בורא עולם או נשיא ארה"ב? "ויהי בשלח פרעה את העם" – "ויהי" היא מילת צער, כמו וי וי. אבל למה יש כאן צער, הרי יש כאן שמחה גדולה, סוף סוף קיבלנו מה שרצינו, לצאת ממצרים! ולא רק זה, אלא בורא עולם הראה לפני מיליוני אנשים שהוא שולט בכל היקום, כל כוחות הטבע, מכוכבי…

פרשת בא

אני הכבדתי את ליבו בורא עולם אומר למשה, לך אל פרעה, תגיד לו שצריך לשחרר את בני ישראל. אלא שבורא עולם מסיים את המשפט במילים "כי אני הכבדתי את ליבו". הכוונה היא שאמנם פרעה מסרב לשחרר את בני ישראל אפילו שהוא קיבל כבר כמה מכות טובות מבורא עולם, אבל זה כי אני הכבדתי את ליבו,…

פרשת וארא

ריבונו של עולם – הבטחת טוב ויצא רע! כך משה טען לפני בורא עולם, באתי אל היהודים כמו שביקשת, דיברתי איתם, הלכתי לפרעה, דיברתי איתו, הכל כמו שאמרת, ומה קרה בסוף? בדיוק הפוך ממה שאמרת! אמרת שיהיה טוב, אך יצא רק סבל וצער, כיצד זה ייתכן?? כמה פעמים ניסינו להיות טובים, להיות בסדר, לעשות מה…

פרשת ויחי

האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים יעקב הולך להיפטר מהעולם, אוסף את בניו, רוצה לספר להם מה יקרה איתם בעתיד (נשמע טוב דווקא, לדעת מה יקרא בעתיד, אולי אפשר גם לגלות את מספרי הלוטו…), אבל בסוף זה לא קרה. הם באו, הוא שתק. למה? מה קרה פתאום? הרי אמרת שאם נבוא, הכל יהיה…

פרשת ויגש

אתה כמו פרעה למה אתה מעליב? יהודה מדבר עם השליט על מצרים, המשנה למלך מצרים ואומר לו, אתה כמו פרעה מלך מצרים. מה הקשר? יש הרבה כוונות נסתרות למה אתה אומר למישהו שהוא כמו פרעה, אבל כאן הייתה כוונה להיות נחמד אליו, להגיד לו, אתה תותח, אתה כמו המלך מבחינתי. ולמה יהודה צריך להיות נחמד…

פרשת מקץ

קשה לך? גם לי יש צער "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם" – כשהתורה כותב את המילה "ויהי" זה בדרך כלל משהו שקשור לצער. ומה כאן הצער, שפרעה חלם איזה חלום? יש הרבה צער. קודם כל יש צער שבעקבות החלום יתחיל רעב בעולם, ובורא עולם לא רוצה שהעולם יצטער ויהיה ברעב ומלחמות. אבל רוב העולם…

פרשת וישב

ספר מה קרה איתך "וישב יעקב בארץ כנען, אלא תולדות יעקב – יוסף" – מאוד מובן נכון? התולדות של יעקב זה יוסף… לא מובן בכלל! התורה רוצה לספר מה התולדות יעקב, מה היה איתו, מה קרה איתו, לאן הלך, מה עשה וכו', ופתאום מתחילים לספר לנו על יוסף, שהיה רועה צאן עם אחים שלו, מה…

פרשת וישלח

וילך ראובן וישכב את בלהה. מה?? ככה עושים?? הייתכן כזה דבר, ועוד שהתורה תספר לנו את זה, מה זה פה סיפורי אלף לילה ולילה? ודאי שלא. אז מה קרה כאן? את זה אנחנו מגלים הרבה שנים מאוחר יותר, כשיעקב מזכיר לראובן מה הוא עושה, הוא קורא לו בשקט ואומר לו, ראובן בני היקר, הפסדת הרבה…

פרשת ויצא

ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אבל הוא לא הלך לחרן בכלל, הוא נסע לבית המדרש ללמוד ארבע עשרה שנה ורק אחר כך נסע לחרן, אז איך התורה אומרת שנסע לחרן?? זה כמו שאני אגיד שאני יוצא מבני לכיוון ירושלים לבקר בכותל, אני יוצא לדרך, רק בדרך חותך ימינה ביציאה של נמל תעופה בן גוריון,…

פרשת תולדות

אתם במקרה נכדים של אברהם? "אלא תולדות יצחק, אברהם הוליד את יצחק". פסוק מוזר קצת לא? קודם כל, וכי עד עכשיו לא ידענו שאברהם הוליד את יצחק? ועוד, מה הקשר לתולדות יצחק זה שאברהם הוליד אותו. ואחרון חביב, מה מזכיר הפסוק שרבקה בת בתואל ואחות לבן? הרי בסוף הפרשה הקודמת כבר אמר לנו זאת כמה…