פרשת ויגש

אתה כמו פרעה למה אתה מעליב? יהודה מדבר עם השליט על מצרים, המשנה למלך מצרים ואומר לו, אתה כמו פרעה מלך מצרים. מה הקשר? יש הרבה כוונות נסתרות למה אתה אומר למישהו שהוא כמו פרעה, אבל כאן הייתה כוונה להיות נחמד אליו, להגיד לו, אתה תותח, אתה כמו המלך מבחינתי. ולמה יהודה צריך להיות נחמד

פרשת מקץ

קשה לך? גם לי יש צער "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם" – כשהתורה כותב את המילה "ויהי" זה בדרך כלל משהו שקשור לצער. ומה כאן הצער, שפרעה חלם איזה חלום? יש הרבה צער. קודם כל יש צער שבעקבות החלום יתחיל רעב בעולם, ובורא עולם לא רוצה שהעולם יצטער ויהיה ברעב ומלחמות. אבל רוב העולם

פרשת וישב

ספר מה קרה איתך "וישב יעקב בארץ כנען, אלא תולדות יעקב – יוסף" – מאוד מובן נכון? התולדות של יעקב זה יוסף… לא מובן בכלל! התורה רוצה לספר מה התולדות יעקב, מה היה איתו, מה קרה איתו, לאן הלך, מה עשה וכו', ופתאום מתחילים לספר לנו על יוסף, שהיה רועה צאן עם אחים שלו, מה

פרשת וישלח

וילך ראובן וישכב את בלהה. מה?? ככה עושים?? הייתכן כזה דבר, ועוד שהתורה תספר לנו את זה, מה זה פה סיפורי אלף לילה ולילה? ודאי שלא. אז מה קרה כאן? את זה אנחנו מגלים הרבה שנים מאוחר יותר, כשיעקב מזכיר לראובן מה הוא עושה, הוא קורא לו בשקט ואומר לו, ראובן בני היקר, הפסדת הרבה

פרשת ויצא

ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אבל הוא לא הלך לחרן בכלל, הוא נסע לבית המדרש ללמוד ארבע עשרה שנה ורק אחר כך נסע לחרן, אז איך התורה אומרת שנסע לחרן?? זה כמו שאני אגיד שאני יוצא מבני לכיוון ירושלים לבקר בכותל, אני יוצא לדרך, רק בדרך חותך ימינה ביציאה של נמל תעופה בן גוריון,