עינוי טוב??

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה למה הם באו למצרים בכלל? אוטובוס תיירים לראות פירמידות? אה, נגזר עליהם עונש עוד בתקופת אברהם אבינו… טוב, אבל מה הבעיה? למה אברהם לא התפלל עליהם? על סדום ועמורה שהתנהגו כמו בהמות, עשו מה שבא להם, דיסקוטקים מסיבות בלאגנים, זה הוא יכול היה להתפלל, ועל הבנים שלו לא היה

בא לך לנוח קצת? פרשת וישב

 ספר מה קרה איתך "וישב יעקב בארץ כנען, אֵלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב – יוסף" – מאוד מובן נכון? התולדות של יעקב זה יוסף… לא מובן בכלל! התורה רוצה לספר מה התולדות של יעקב, מה היה איתו, מה קרה איתו, לאן הלך, מה עשה וכו', ופתאום מתחילים לספר לנו על יוסף, שהיה רועה צאן עם אחים שלו,

פרשת וישלח

 של איזה צבא המדים האלו? יעקב אבינו נשאר לבד בלילה באמצע שום מקום, ופתאום מגיע להילחם איתו מלאך! זה המלאך של עשיו, זה יצר הרע בעצמו! מה המלאך רוצה ממנו? ממתי מלאכים רבים מכות עם בני אדם? וחוץ מזה, אם הוא מלאך, אז שיזרוק איזה שני רימוני יד מהשמיים ויגמור את הסיפור, מה הקטע כאן,

פרשת תולדות

 אתה במקרה נכד של אברהם? "אלא תולדות יצחק, אברהם הוליד את יצחק". פסוק מוזר קצת לא? וכי עד עכשיו לא ידענו שאברהם הוליד את יצחק? ועוד, מה הקשר בין תולדות יצחק לזה שאברהם הוליד אותו? ואחרון חביב, מה מזכיר הפסוק שרבקה בת בתואל ואחות לבן? הרי בסוף הפרשה הקודמת כבר אמר לנו זאת כמה פעמים.

פרשת בראשית

טוב אחרית דבר מראשיתו. אחד מעשרה מאמרות בהם נברא העולם הוא המילה בראשית. כשבורא עולם אמר "בראשית!" גם נבראו דברים. מה נברא? הכל! ממש כך, הכל נברא במילה זאת, וכל שאר הימים הקדוש ברוך הוא פשוט סידר הכל במקומו, וזו הסיבה שהבורא השתמש במילה "בראשית" ולא "בהתחלה", כי המילה בראשית היא לא התחלה רגילה, אלא